Folisol W

MIKROELEMEKKEL KIEGÉSZÍTETT SZUSZPENZIÓS NPK LOMBTRÁGYA
EK-MŰTRÁGYA

A Folisol mikroelemekkel kiegészülő lombtrágya, általános felhasználásra, dísznövényekhez különösen ajánlott. Felhasználható valamennyi kertészeti és szántóföldi kultúrában.

Paraméter Érték Mengedett eltérés
pH (eredeti oldatban) 6,5 ± 0,5
sűrűség (kg/dm3) 1,2 ± 0,1
szárazanyag tartalom
(m/m%)
legalább 18,0
N tartalom (mg/l) 9,0 – 0,4
P2O5 tartalom (m/m%) 9,0 – 0,4
K2O tartalom (m/m%) 7,0 – 0,4
B tartalom (m/m%) 0,01 ± 0,002
Co tartalom (m/m%) 0,0004 ± 0,00008
Cu tartalom (m/m%) 0,008 ± 0,00016
Fe tartalom (m/m%) 0,01 ± 0,002
Mn tartalom (m/m%) 0,016 ± 0,0032
Mo tartalom (m/m%) 0,001 ± 0,0002
Zn tartalom (m/m%) 0,05 ± 0,01
As tartalom (mg/l) legfeljebb 10,0
Cd tartalom (mg/kg P2O5) legfeljebb 20,0
Cr tartalom (mg/l) legfeljebb 100,0
Hg tartalom (mg/l) legfeljebb 1,0
Ni tartalom (mg/l) legfeljebb 50,0
Pb tartalom (mg/l) legfeljebb 100,0
Se tartalom (mg/l) legfeljebb 5,0

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Tilos a készítményeket, azok fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes nemzeti park igazgatóság előzetes engedélyével juttatható ki. A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, „E” tűzveszélyességi osztály
Tárolási körülmények: száraz, hűvös, + 5 o C és + 40 o C közötti hőmérsékletű, fedett helyen, eredeti csomagolásban.