BVN NÖVÉNYVÉDŐ KFT. LABORATÓRIUMI SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETE

Laboratóriumi vizsgálatok

Laboratóriumunk 2019. április 26-án kapott működési engedélyt szolgáltatások végzésére (NÉBIH iktatószám: HE/ÉBÁO/25-67/2019). Szolgáltatási tevékenységünket négy fő területen végezzük:

I. Növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termékek, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók, növényvédelmi célú eszközök és anyagok, makroszervezetek engedélyezéséhez benyújtandó adatokhoz szükséges laboratóriumi vizsgálatok (89/2004. (V. 15.) FVM rendelet 9. számú melléklet A rész). A készítmény fizikai, kémiai és technikai jellemzőinek vizsgálatát vállaljuk. Ezek a következők:

Küllem
Szín EPA OPPTS 830.6302
Szag EPA OPPTS 830.6304
Halmazállapot EPA OPPTS 830.6303
Robbanásveszély és oxidáló képesség
Robbanékonyság EGK A14.
Oxidációs tulajdonságok EGK A21.
Lobbanáspont és a tűzveszélyességre
vagy öngyulladásra utaló egyéb adatok
Lobbanáspont EGK A9.
Öngyulladási hajlandóság EGK A15.
Savas/lúgos kémhatás
vagy pH érték (1%-os koncentráció vízben)
pH CIPAC MT 75.3
Szabad savasság és lúgosság CIPAC MT 31.
Viszkozitás, felületi feszültség
Viszkozitás CIPAC MT 192.
Felületi feszültség EGK A5
Relatív sűrűség
Relatív sűrűség EGK A3
Korróziós hatás
Csomagolási stabilitás EPA OPPTS 830.6320
Tárolási stabilitás és eltarthatóság
Tárolási stabilitás magas hőmérsékleten
(54ºC-on 14 napig)
CIPAC MT 46.3
Tárolási stabilitás alacsony hőmérsékleten
(0ºC-on 1 hétig)
CIPAC MT 39.3
Eltarthatóság
(környezeti hőmérsékleten 2 évig)
CropLife International, 2009. Technical Monograph N o 17.
Guidelines for Specifying the
Shelf Life of Plant Protection Products.
Fizikai és kémiai kompatibilitás azon termékekkel,
melyekkel együtt javasolt a felhasználása
ASTM E1518-05
Nedvesedés, tapadás és eloszlás a kezelt növényeken
Nedvesedés a kezelt növényeken CIPAC MT 53
Vetőmag tapadás és eloszlás
       Eloszlás CIPAC MT 175
       Tapadás CIPAC MT 194
European Seed Association, 2011.
Assessment of free floating dust and abrasion particles
of treated seeds as a parameter
of the quality of treated seeds: Heubach test.

II. Meglévő termékek gyártásához kapcsolódó kötelező laboratóriumi vizsgálatok (89/2004. (V. 15.) FVM rendelet 9. számú melléklet), az I. pont vizsgálatait kiegészítve:

Habzóképesség CIPAC MT 47
Diszperzió spontaneitás CIPAC MT 160
Szuszpendálhatóság CIPAC MT 184
Diszperzió stabilitás CIPAC MT 180
Hígítási stabilitás CIPAC MT 41
Nedves szita vizsgálat CIPAC MT 185
Lézerdiffrakciós részecskeméret eloszlás CIPAC MT 187
Emulgeálhatóság, újraemulgeálhatóság, emulzióstabilitás CIPAC MT 36
Hígított emulzió stabilitása CIPAC MT 173
Kiönthetőség CIPAC MT 148
Hatóanyag tartalom meghatározása
      Kén CIPAC Handbook E p. 202.
      Réz-hidroxid CIPAC Handbook E p. 46.
      Kaptán és bomlástermékei
(tetrahidro-ftálimid, tetrahidro-ftálaminsav, tetrahidro-ftálsav)
CIPAC Handbook 1C p. 2013
      Tebukonazol CIPAC Handbook H p. 261.
      Növényi olaj Supelco Bulletin 787D
      Zsírsavösszetétel MSZ EN ISO 12966-4:2015
      Glifozát és bomlásterméke (aminometil-foszfonsav) AOAC 983.10
      Metszulfuron-metil CIPAC Handbook H, p.205
Analitikai módszerek validálása  SANCO/3029/99 szerint

III. Kutatás-fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan:

Kontaktszög meghatározása levélen
Mikroszkópos vizsgálatok a hatóanyag átkristályosodásával kapcsolatban
(fény- és polarizációs módban egyaránt, digitális képrögzítéssel)
Peszticidek esőállósága levélen ASTM STP 1312
Reológiai vizsgálatok a tixotrópiára és a kiülepedésre való hajlamra vonatkozóan

IV. Azonosság vizsgálat készítményből:

Amennyiben a gyártótól kapunk mintát az alapanyagokból, a késztermékekből, úgy vállaljuk a kérdéses készítmény azonosságának vizsgálatát a fenti vizsgálatokon kívül a következő kiegészítő vizsgálatokkal is:

A hatóanyag tartalom ellenőrzése CIPAC Handbook vizsgálati módszer szerint
A tenzidek azonosságának ellenőrzése kromatográfiás módszerrel (HPLC-UV, GC-FID)