Az almaültetvények két legfontosabb betegségének, a varasodás és a lisztharmat kórokozójának leküzdése szinte a teljes tenyészidőszakban rendszeres védekezést követel meg. Szerencsére, mindkét kórokozó ellen számos, igen hatékony készítmény áll rendelkezésünkre, akár felszívódó, akár kontakt hatóanyagúra gondolunk. A Vegesol eReS gombaölő permetezőszer hatóanyagai mindkét fenti kórokozó ellen hatásosak a vegetációs időszakban történő időzített felhasználással.

A varasodás elleni védekezés megindításának ideje az aszkospóra-szóródás kezdetétől, vagyis gyakran már az egérfüles állapottól szükségszerű. A hűvös, tavaszi időjárás, a hosszantartó levélfelületi nedvesség behatárolja az eredményesen felhasználható hatóanyagok körét. A rézre ilyenkor is nagy biztonsággal számíthatunk, ez a hatóanyag tudniillik rendkívül kis mennyiségben is képes a csírázó aszkokonídiumokat elpusztítani, rezisztencia ellene nincs. A réz felhasználásának nehézsége abban áll, hogy ennek a kontakt hatóanyagnak a növény felületén kell lennie akkor és ott, amikor és ahol csírázik a gomba.

A Vegesol eReS ebben nyújt kiemelkedő teljesítményt a konkurens kombinációkhoz képest. Növényiolaj-tartalma miatt a kipermetezett filmréteg polimerizálódik, azaz olyan térhálós formában lesz jelen a növényen, ami nem mosható le könnyen, tehát egy kiadósabb eső, vagy a hajnali harmat nem mossa le a levélről a réz hatóanyagot, így az akkor és ott tud lenni, amikor és ahol csírázik a gomba. Ez a technológia szabadalommal védett, egyedülálló a hazai növényvédő szerek piacán.

A 2017-ben készített GEP-kísérletben a Vegesol eReS virágzásig három alkalommal kijuttatott három különböző dózisa eltérő mértékben védte meg a növényeket a varasodástól, a legjobb hatást a legnagyobb adagú kezelés adta. Már virágzáskor a levelek több mint felén megjelent a varasodás tünete a kezeletlen almafákon. A standard kombináció (rézhidroxid 50 WP (2 kg/ha) + elemi kén (3 kg/ha) is jó eredményt adott. A nagy különbség a felhasznált réz hatóanyag mennyiségében volt, hiszen a BVN szabadalmaztatott filmképző technológiájának köszönhetően a csökkentett, konkurens termékhez képest csupán 76 % mennyiségű réz is ugyanazt a biológiai hatást elérte, mint a standard (1. ábra).

1. ábra. Vegesol eReS almafavarasodás elleni hatékonysága a tünetek mértéke és gyakorisága szerint, három virágzás előtti kezelés után, levéltünetek alapján (április eleji értékelés, 2017, Románia).

A varasodás elleni, hosszantartó védekezési stratégia első elemeként javasoljuk, hogy a virágzás előtti kezelésekben permetezzünk a Vegesol eReS engedélyezett legnagyobb dózisával! Ez az eredményes, megelőző védekezés jó alapja lesz a virágzás utáni, intenzív növekedési periódusban felhasználandó felszívódó szereknek. Az aszkospóra-szóródás leállása után a konídiumok fertőzésének időszakában, azaz nyáron már elegendő a kontakt készítmények használata. Ekkor is jó választás a két hatóanyagot tartalmazó Vegesol eReS.

A lisztharmat elleni védekezés minden évben már a metszéskor kezdődik, hiszen a csúcsrügy gyakran fertőzött. Az innen kiinduló primer fertőzés nehezen megállítható, és már zöldbimbós állapotban megkezdődik a konídiumok szétszóródása. A cél a primer fertőzési forrásokon a konídium képződésének megállítása, és a szekunder fertőződés megakadályozása. Ehhez természetesen felszívódó hatóanyagokat is érdemes használnunk, főleg bimbós állapotban, és a virágzás után, de a kén is kiváló hatékonyságú, és a technológia szerves részét képezi. Amennyiben csak kén áll rendelkezésünkre, akkor sűrűbb permetezési fordulóval kell dolgoznunk, és a készítmény tartamhatása igen jelentős tényezővé válik. Természetesen a kénre is igaz a korábbi megállapítás, hogy kontakt gombaölő hatóanyagként akkor és ott kell lennie, ahol és amikor a gomba támad. Ez csak úgy oldható meg, ha az első eső, vagy hajnali harmat nem mossa le a növény felületéről a kipermetezett adagot.

Ilyen helyzetben emelkedik ki a Vegesol eReS a konkurens, kéntartalmú gombaölő szerek közül. Egyfelől folyékony formulációban megkönnyíti az adagolást és a munkát, ám főként a növényiolaj-tartalma miatt, a szabadalmaztatott filmképző technológia által biztosítja a szükséges tartamhatást. Az oxidatív környezetben polimerizálódó olaj ugyanis meggátolja a kén hirtelen lemosódását.

Demonstrációs kísérletben virágzásig három alkalommal végeztünk kezelést a lisztharmatra érzékeny Jonatán fajtán. A Vegesol eReS növekvő dózisai egyre jobb hatékonyságot mutattak. Az engedélyezett dózis jobb eredményt adott, mint más kéntartalmú készítmény. Mindezt a Vegesol eReS úgy tette, hogy a kijuttatott kén mennyisége a konkurens termékhez viszonyítva csak 60 % volt. A kontroll parcellákon közel 100 %-os gyakoriságú volt a hajtások fertőzöttsége (2. ábra).

2. ábra. Vegesol eReS almalisztharmat elleni hatékonysága a tünetek mértéke és gyakorisága szerint, három koratavaszi kezelés után, levéltünetek alapján (április eleji értékelés, 2017, Románia)

Fontos kiemelnünk tehát, hogy az engedélyezési kísérletekben még a maximális dózis duplája sem okozott fitotoxicitási tüneteket! A környezet kisebb terhelése napjaink egyik legfontosabb törekvése a mezőgazdaságban is. Ennek a gondolatnak a jegyében javasoljuk bátran a BVN olajos termékeit a gazdálkodók számára, különösen is a vegetációs időszakban. Réztartalmú készítményeinkkel könnyen betarthatja a gazdálkodó a réz kijuttatására vonatkozó 4 kg/ha határértéket, mindemellett nem kell lemondania a megszokott, kiváló hatékonyságról.

A Vegesol eReS minden kiszerelése szabadforgalmú és öko-termesztésben is engedélyezett.