Gravity

ELSODRÓDÁS-GÁTLÓ KÉSZÍTMÉNY

A permetlé elsodródásának megakadályozása a helyes növényvédelmi gyakorlat alapfeltétele minden növénykultúrában. Nem csupán a termelés és a környezet biztonsága miatt alapvető fontosságú, de a gazdaságossági szempontok is ezen a területen ugyanabba az irányba mutatnak, tehát az elsodródás csökkentése felé.

A szántóföldi növénykultúrák némelyikének deszikkálásakor nélkülözhetetlen a cseppnehezítő anyag alkalmazása, de emellett más felhasználási területeken is fontos az elsodródás megakadályozása. Ilyen terület a gyümölcs- és szőlőültetvények gyomirtása. Hiszen a kezelések idején alig elkerülhető a légmozgás, és az általa okozott elsodródás, ami akár súlyosan károsíthatja a kultúrnövényt is. A közvetlenül szomszédos növényállományok találkozásánál ugyancsak megkülönböztethetünk egy veszélyeztetett sávot, ahol az elsodródás kockázatos, kárt okozhat. Ilyenkor megfontolható a permetezés megkezdésekor az első tankkeverékbe cseppnehezítő adjuváns adalékolni, és ezzel elvégezni az érintett szegély kezelését.

Hatóanyag-tartalom: 790 g/l napraforgóolaj (85 m/m%).
Formuláció: emulzióképző koncentrátum (EC).
Forgalmazási kategória: III.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás.
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.
Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.
Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.
Eltarthatóság: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig
megőrzi. A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év
Légi kijuttatás: a felhasznált növényvédő szer engedélyokiratával összhangban.
A kiszerelés térfogata:0,1; 0,2; 0,5; 1; 5; 20; 1000 liter.
A csomagolószer anyaga: PE (0,1-1,0); HDPE (5-1000)

Kultúra Károsító / betegség Kezelések évenkénti
maximális száma
Dózis (%; l/ha) Permetlé (l/ha)
Valamennyi
mezőgazdasági
kultúra
Elsodródás gátlás 1 2,0 l/ha A felhasznált
növényvédőszer
engedélyokirata
szerint

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak:  védőkesztyű.
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. A beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs