Tomasol

MAGAS FOSZFORTARTALMÚ NPK MŰTRÁGYAOLDAT
EK-MŰTRÁGYA

A Tomasol elősegíti a növények gyökeresedését. Makroelem tartalma alkalmassá teszi a harmonikus növénytáplálásra abban az időszakban, amikor a növényeket a vegetatív fejlődésre készítjük elő.

Hatóanyag-tartalom:
Nitrogén (N) = 5 m/V%
Foszfor (P) = 8,7 m/V%
Foszfor-pentoxid(P 2 O 5 ) = 20 m/V%
Kálium (K) = 8,3 m/V%
Kálium-oxid (K 2 O) = 10 m/V%

Környezetvédelmi előírások:
Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, azzal szennyezett hulladékát, csomagoló burkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tárolókba juttatni.
Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken tilos használni! Nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben felhasználása az illetékes természetvédelmi igazgatóság előzetes engedélyével lehetséges.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban fagymentes helyen 5 év.
A kiszerelés térfogata: 1; 5; liter.
A csomagolószer anyaga: PE

A Tomasol felhasználása kifejezetten a palánták kiültetése után javasolt, beöntözéses kijuttatással. Más növények gyökeresedését is elősegíthetjük a Tomasol beöntözésével, így akár kertészeti, vagy erdészeti állókultúrák telepítésekor, vagy faiskolai ültetéskor.

Bármely szántóföldi kultúránál is kihasználhatjuk a kedvező gyökeresedésből származó előnyöket. Őszi káposztarepcében a regulátorozással egy menetben, hibrid kalászosoknál az őszi növényvédelmi kezelésekkor, kalászos és kapás növényeknél pedig tavasszal a posztemergens gyomirtással tankkeverékben történhet az optimális kijuttatás.

Palánták beöntözése esetén 0,3-1,0 % (100 liter vízbe 0,3-1,0 liter készítmény). A kezelést 1-2 hetente kell megismételni, amíg a növények vegetatív túlsúlyba nem kerülnek. A tápoldat lehetőleg ne kerüljön a palánta levelére, mert napsütéses időben perzselést okozhat.

Szántóföldi kultúrákban az ajánlott dózis 3-6 liter/ha kezelésenként a szokásos vízmennyiség alkalmazása mellett.

A dózis meghatározásakor tekintettel kell lennünk a növényállomány aktuális tápelemigényére, illetve érzékenységére.

A készítmény más levéltrágyákkal és peszticidekkel keverhető, a felhasználás előtt azonban keverési próbát kell végezni. Mivel a keverési próba fizikai összeférhetőségre ad tájékoztatást, és a gyártó vállalatnak nincs módjában, hogy a szer felhasználhatóságának biológiai, technikai és meteorológiai körülményeit befolyásolja, ezért szavatossága csak a jelen használati utasításban rögzített
alkalmazásra terjed ki.

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, a tömény szer szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését, belélegzését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges.

Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak: védőkalap, munkaruha, védőlábbeli, védőkesztyű, sav elleni védőszemüveg.

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani (lásd általános eljárás).